phpMyVisites: open source aplikˆ°cia pre ‰°tatistiku nˆ°v‰°tevnosti

Whatever you need, free counter, web counter ? Try Web site statistics ! It's FREE :-)

Nav‰°tˆ‚vte strˆ°nku PoŸèakovania - Acknowledgments na strˆ°nkach projektu. Nˆ°jdete tam kompletnˆ‡ zoznam priateŸæov phpMyVisites.

Rˆ°di by ste prelo‰æili phpMyVisites do svojho jazyka? Nevˆ°hajte - phpMyVisites vˆ°s potrebuje!

VeŸækˆ© poŸèakovanie patrˆ‚ tie‰æ vˆ°m v‰°etkˆ‡m, ktorˆ‚ ste sa podelili o svoju kultˆ†ru tˆ‡m, ‰æe ste prispeli prekladom phpMyVisites:

Program phpMyVisites vrˆ°tane dokumentˆ°cie vytvoril Matthieu Aubry (blog).

Statistics consist of seven parts : Nˆ°v‰°tevy, Zobrazenˆ© str., Pohyb, Lokalita, Prostredie, OdkazovaŸçe, Summary, available for the period De‰à, Tˆ‡‰æde‰à, Mesiac, Year

phpMyVisites can for example gives these informations : ‰Ýtatistiky, Nˆ°v‰°tevy, Unikˆ°tni nˆ°v‰°tevnˆ‚ci, Zobrazenˆ© strˆ°nky, Strˆ°nok na nˆ°v‰°tevnˆ‚ka, Pages per visit, Pages per significant visit, Priemernˆ° dŸ†‰æka nˆ°v‰°tevy, Priemernˆ‡ Ÿças zobrazenia strˆ°nky, Podiel nˆ°v‰°tev jednej strˆ°nky, Average visits per day

phpMyVisites has a powerful administration tool. For example you can :

(Text in Slovak provided by cassiuss)

Thanks to http://www.tsfjazz.com, they have chosen phpMyVisites for their web analytics

Slovak

phpMyVisites | open source aplikˆ°cia pre ‰°tatistiku nˆ°v‰°tevnosti webu, vyvinutˆ° v PHP/MySQL a ‰°ˆ‚renˆ° pod licenciou GNU/GPL.

Is phpmyvisites THE solution?

Free software is good for you!

Web Analytics

Statistics demo

See statistics (if they are not protected by phpMyVisites administrator) for http://www.tsfjazz.com ; you can also try Internet Statistics

[ Today's date is Fri, 19 Jan 2018 06:44:57 +0100 ]